Om børnehaven

Under udarbejdelse:)
Børnehavens oprettelse

Foreningen Børn & Miljø blev grundlagt af en
gruppe forældre, der ønskede at skabe daginstitutioner, bygget på demokratiske
principper, med udgangspunkt i ligeværd, og medbestemmelse til børn.

Samarbejdet og den indbyrdes respekt, mellem forældre og personale, er vores
unikke udgangspunkt, og vi værner alle om det vi benævner "Husets Ånd". Vi blev etableret som børnehave
september 1977.

Normering

Vores grundnormering er 41 børnehavebørn. De 41 børn
er fordelt på 3 familiegrupper -
Rød, Blå og Grøn gruppe. 2 pædagoger er tilknyttet hver gruppe. Børnetallet skiftet over året – vi er flest i
foråret.Fællesskaber og relationer

Familiegrupperne er aldersintegrerede, dvs. børnene
er fra 3 til 6 år. Vi har valgt dette bevidst
for at børnene indbyrdes kulturformidler, hvor yngre
og ældre børn lærer af hinanden.

Børnene deltager derudover i aldersinddelte aktiviteter.